Samodyscyplina

„Największym triumfem człowieka jest zwycięstwo nad samym sobą“ Platon

Zacznij robić to, co masz zrobić – to pierwsza zasada skuteczności i sukcesu. Nie odkładaj rzeczy na „kiedyś“. Istnieje tylko „teraz“. Zacznij od siebie wymagać. Osiągnięcia wymagają podjęcia wysiłku. Są kosztowne. Poświęcasz na nie swój czas i energię.

 

Samodyscyplina to zdolność robienia tego, co trzeba, kiedy trzeba i bez względu na to, czy nam się chce czy nie. Codziennie w każdej minucie toczy się w tobie wewnętrzna walka między tym, czy robić to, co jest właściwe, trudne i potrzebne, czy może to, co zabawne, łatwe i prawie lub zupełnie niewartościowe. Od ciebie zależy, która opcja wygra.

 

„Wszystko jest trudne zanim zacznie być proste“ powiedział kiedyś Goethe. Warto opierać się pokusie pójścia po linii najmniejszego oporu. Warto się samokontrolować, rezygnować z szybkich korzyści i pokus i myśleć o tym, co jest dobre w długiej perspektywie, co jest zgodne z naszymi długoterminowymi celami i dążeniami. Samodyscyplina wymaga odroczenia satysfakcji, czyli odłożenia w czasie krótkofalowej przyjemności, aby móc cieszyć się większym wynagrodzeniem w perspektywie długofalowej.

 

Ludzie osiągający ponadprzeciętne wyniki mają w nawyku robić rzeczy, których inne osoby po prostu nie lubią. Ci pierwsi dbają bardziej o „przyjemne wyniki“ a ci drudzy o przyjemne „metody“. Ci pierwsi bardziej interesują się pozytywnymi, długofalowymi konsekwencjami swoich zachowań, a ci drudzy większą wagę przywiązują do osobistej przyjemności i natychmiastowej korzyści.

Istnieje bezpośredni związek między samodyscypliną a poczuciem własnej wartości:

  • z im większym powodzeniem stosujesz samoopanowanie i samokontrolę, tym bardziej lubisz i cenisz siebie,
  • im bardziej jesteś zdyscyplinowany, tym większy masz do siebie szacunek i tym większą dumę z siebie odczuwasz,
  • z im większym powodzeniem stosujesz samodyscyplinę, tym lepszą opinię masz o sobie, postrzegasz siebie i myślisz o sobie w bardziej pozytywnych kategoriach, czujesz się szczęśliwszy i silniejszy jako człowiek

 

Jak masz ochotę to, zadaj sobie parę pytań:

  • Jak wyglądałoby twoje życie i kariera, gdyby były idealne? W jakich obszarach warto byś się zdyscyplinował, żeby to osiągnąć?
  • Jak wyglądałoby twoje życie rodzinne, gdyby było idealne? W jakich obszarach możesz się zdyscyplinować, by zrealizować swoje marzenie?
  • Gdyby twoje zdrowie było idealne, jakie wybory do niego by cię doprowadziły?
  • Gdyby twoja sytuacja materialna była idealna, jakie cechy/umiejętności najbardziej by ci pomogły w jej osiągnięciu?
  • W jaki sposób powinieneś się zdyscyplinować, by osiągnąć wszystkie swoje cele?
  • Jaką umiejętność możesz nabyć, która pomoże ci w realizacji większej ilości twoich celów?
  • Gdybyś mógł użyć magicznej różdżki i stać się całkowicie zdyscyplinowanym w jednej dziedzinie, to jaką sferę byś wybrał, tak żeby miała ona najbardziej pozytywny wpływ na twoje życie?

Powodzenia 😉

OR